عامل خزانه دار ومدیر کل امور مالی

آقای مجید صدوقی

زیر مجموعه:

  • اداره حسابداری
  • اداره صدور اسناد
  • اداره صندوق و بانک
  • اداره اموال
  • اداره حقوق و دستمزد
  • اداره درآمد مالی دانشجویی
  • اداره رسیدگی به اسناد و پیمانها