اداره رفاه کارکنان

اطلاعیه شماره 2 کارت اعتباری

(( از همکاران محترم (کارمند و هیات علمی) که تقاضای کارت اعتباری بانک ملی (تاسقف 500 میلیون ریال) داده اند،خواهشمند است تقاضای وام خویش را از طریق سامانه ساجد sajed.iau.ir قسمت  درخواست تسهیلات ثبت نمایند.درغیر اینصورت قادر به دریافت وام نمی باشند.
کارمندانی که موفق به به ثبت درخواست نمی گردند ،  به اداره رفاه کارکنان مراجعه یا با داخلی  2268 و 2402 تماس حاصل فرمایند .))

بیمه حوادث انفرادی سامان با پوشش کرونا ویروس (تاریخ درج: 99/08/03) 

اطلاعیه شماره 1 سال 99 کارت اعتباری 500 میلیون ریالی بانک ملی /ویژه کارکنان (تاریخ درج: 99/08/03) 

اطلاعیه شماره 1 وام بانک ملی / تسهیلات نقدی تا سقف 60 میلیون تومان / ویژه کارکنان  (تاریخ درج: 99/08/03)

  اطلاعیه رفاهی مرکز تخصصی چشم پزشکی نور دیدگان (تاریخ درج: 99/07/15)

  دعوت از همکاران متقاضی بهره مندی از تسهیلات ماده 2 قانون حمایت از معلولان (تاریخ درج: 99/04/17)

از کلیه همکاران محترمی که پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید  و   خیلی شدید  هستند ، خواهشمند است به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان ( معاف مالیاتی 50 درصد حقوق ، مزایا و دستمزد مشمول مالیات) با در دست داشتن تصویر شناسنامه خویش و آخرین گواهی بهزیستی ( مبنی بر شدت معلولیت فرزند)  جهت اخذ معرفی نامه به اداره رفاه کارکنان / سرکار خانم سعادت خواه /داخلی 2926) مراجعه فرمایند.

استعلام اعتبار دفترچه درمانی بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری (تاریخ درج: 99/03/26)

مدارک مورد نیاز جهت تایید مدارک دندانپزشکی (تاریخ درج: 99/03/26)

راهنمای استفاده از بیمه های تکمیلی درمان جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی (تاریخ درج: 99/03/07)  

مفاد بخشنامه صندوق مازاد درمان دانشگاه و نحوه تهیه مدارک خسارت (تاریخ درج: 98/11/08)

اطلاعیه ، فرم درخواست و جدول تعهدات بیمه مازاد درمان آسیا در سال 98 (تاریخ درج: 98/10/30)

 پرداخت کمک هزینه مهد کودک (تاریخ درج: 98/10/18)

 تمدید قرارداد صندوق تامین هزینه مازاد درمان سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی  (تاریخ درج: 98/10/14)

 اطلاعیه بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی (تاریخ درج: 98/10/14)

 اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی(عملیاتی شدن زیرسیستم نوبت دهی اینترنتی) (تاریخ درج: 98/4/25)

 راهنمای کامل و تصویری ثبت نامه بیمه مازاد درمان دانشگاه در سامانه ساجد 

  مهلت ارسال مدارک و فیش های واریزی مهد کودک

 فرم های وام خرید مسکن اعضای هیات علمی

شماره های  تماس اسکان :