اداره رفاه کارکنان

 

شماره های  تماس اسکان :

 

  دعوت از همکاران متقاضی بهره مندی از تسهیلات ماده 2 قانون حمایت از معلولان (تاریخ درج: 99/04/17)

ز کلیه همکاران محترمی که پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید  و   خیلی شدید  هستند ، خواهشمند است به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان ( معاف مالیاتی 50 درصد حقوق ، مزایا و دستمزد مشمول مالیات) با در دست داشتن تصویر شناسنامه خویش و آخرین گواهی بهزیستی ( مبنی بر شدت معلولیت فرزند)  جهت اخذ معرفی نامه به اداره رفاه کارکنان / سرکار خانم سعادت خواه /داخلی 2926) مراجعه فرمایند.

استعلام اعتبار دفترچه درمانی بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری (تاریخ درج: 99/03/26)

مدارک مورد نیاز جهت تایید مدارک دندانپزشکی (تاریخ درج: 99/03/26)

راهنمای استفاده از بیمه های تکمیلی درمان جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی (تاریخ درج: 99/03/07)  

مفاد بخشنامه صندوق مازاد درمان دانشگاه و نحوه تهیه مدارک خسارت (تاریخ درج: 98/11/08)

اطلاعیه ، فرم درخواست و جدول تعهدات بیمه مازاد درمان آسیا در سال 98 (تاریخ درج: 98/10/30)

 پرداخت کمک هزینه مهد کودک (تاریخ درج: 98/10/18)

 تمدید قرارداد صندوق تامین هزینه مازاد درمان سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی  (تاریخ درج: 98/10/14)

 اطلاعیه بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی (تاریخ درج: 98/10/14)

 اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی(عملیاتی شدن زیرسیستم نوبت دهی اینترنتی) (تاریخ درج: 98/4/25)

 راهنمای کامل و تصویری ثبت نامه بیمه مازاد درمان دانشگاه در سامانه ساجد 

  مهلت ارسال مدارک و فیش های واریزی مهد کودک

 فرم های وام خرید مسکن اعضای هیات علمی