اداره رفاه کارکنان

نمونه فرم درخواست خسارت های سرپایی بیمه ملت   (تاریخ درج: 1400/02/26)

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان ملت (تاریخ درج: 1400/01/14)

تمدید بیمه مازاد درمان کارکنان دانشگاه / بیمه قرارداد سال 1400- 99 (تاریخ درج: 99/12/01)

  اطلاعیه رفاهی مرکز تخصصی چشم پزشکی نور دیدگان (تاریخ درج: 99/07/15)

  دعوت از همکاران متقاضی بهره مندی از تسهیلات ماده 2 قانون حمایت از معلولان (تاریخ درج: 99/04/17)

از کلیه همکاران محترمی که پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید  و   خیلی شدید  هستند ، خواهشمند است به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان ( معاف مالیاتی 50 درصد حقوق ، مزایا و دستمزد مشمول مالیات) با در دست داشتن تصویر شناسنامه خویش و آخرین گواهی بهزیستی ( مبنی بر شدت معلولیت فرزند)  جهت اخذ معرفی نامه به اداره رفاه کارکنان / سرکار خانم سعادت خواه /داخلی 2926) مراجعه فرمایند.

استعلام اعتبار دفترچه درمانی بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری (تاریخ درج: 99/03/26)

 پرداخت کمک هزینه مهد کودک (تاریخ درج: 98/10/18)

  مهلت ارسال مدارک و فیش های واریزی مهد کودک