اداره رفاه کارکنان

 

شماره های  تماس اسکان :

 

 اطلاعیه کسر کردن اقساط اسفند ماه 98 کارت های اعتباری (تاریخ درج: 98/12/19)

مفاد بخشنامه صندوق مازاد درمان دانشگاه و نحوه تهیه مدارک خسارت (تاریخ درج: 98/11/08)

اطلاعیه ، فرم درخواست و جدول تعهدات بیمه مازاد درمان آسیا در سال 98 (تاریخ درج: 98/10/30)

 پرداخت کمک هزینه مهد کودک (تاریخ درج: 98/10/18)

 تمدید قرارداد صندوق تامین هزینه مازاد درمان سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی  (تاریخ درج: 98/10/14)

 اطلاعیه بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی (تاریخ درج: 98/10/14)

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه مازاد درمان دانشگاه ( تهران) (تاریخ درج: 98/8/29)

راهنمای مسیر تائید شماره حساب بانکی در سامانه ساجد به منظور دریافت هزینه های بیمه مازاد (تاریخ درج: 98/5/7)

 اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی(عملیاتی شدن زیرسیستم نوبت دهی اینترنتی) (تاریخ درج: 98/4/25)

 اطلاعیه استخر دانشگاه هنر (تاریخ درج: 98/3/7)

 راهنمای کامل و تصویری ثبت نامه بیمه مازاد درمان دانشگاه در سامانه ساجد 

 اطلاعیه تخفیف شهریه خانواده کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی 

  مهلت ارسال مدارک و فیش های واریزی مهد کودک

 فرم های وام خرید مسکن اعضای هیات علمی