اداره انبارها

            

رئیس : محمدرضا شهلایی 

مدرک تحصیلی:  لیسانس حسابداری       سال شروع به همکاری: 1374

حدود وظایف و اختیارات:

 • درک خط مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیتهای واحد در رابطه با آنها
 • تدوین اهداف و برنامه واحد انبار و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • پایش و اندازه‌گیری فرآیند انبار و ارائه به مدیریت ارشد
 • نظارت بر محل قرنطینه کالاها در انبار
 • رسید موقت کالای خریداری و هماهنگی با واحد تصدیق‌کننده جهت تصدیق کالای خریداری در زمان ورود به انبار
 • اعلام برگشت از خرید به واحد خرید جهت عودت کالا به تأمین کننده
 • تأیید سند رسید ورود کالا و ارسال نسخ به امور مالی و خرید
 • تکمیل سندهای حواله انبار و تحویل اجناس درخواستی به درخواست‌کننده.
 • تحویل کالا به درخواست‌کننده و یا ارسال به محل درخواستی
 • تعیین نقطه سفارش کالاها با هماهنگی با مدیر مربوطه
 • محافظت از اقلام موجودی انبار و پاسخگویی به مراجعین انبار
 • کنترل و نظارت بر انبار ازنظر چیدمان اجناس و نظافت و رعایت ایمنی
 • کنترل و نظارت بر کدینگ کالا در انبار
 • کنترل و نظارت بر شناسایی کالاها در انبار
 • کنترل فیزیکی مستمر انبارها از نظر مقدار و تعداد از طریق شمارش موردی و مطابقت با کاردکس مربوطه و سیستم نرم‌افزار انبار و پیگیری رفع مغایرت احتمالی
 • نظارت بر دریافت اموال مشتری و محافظت و مراقبت از آن در انبار.
 • ممیزی و نظارت بر شرایط محیطی نگهداری کالا در انبار
 • اطلاع کالاهای نامنطبق ناشی از شرایط نگهداری انبار به مسئولین مربوطه جهت تعیین تکلیف آن
 • تحویل کالای امانی به درخواست‌کننده و نظارت بر ورود و خروج آن در انبار
 • نظارت بر تکمیل کلیه فرم های انبار از قبیل رسیدها و حواله‌ها و
 • هماهنگی لازم با امور مالی در خصوص کنترل موجودی‌ها و غیره
 • هماهنگی جهت انبارگردانی دوره‌ای و نظارت بر اجرای آن.
 • نظارت بر انبارگردانی دوره‌ای.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مربوطه

 

انباردار ساختمانی و مواد شیمیایی : سعید بکتاش 

 

 

 

انباردار مرکزی: بشیر احمدی